Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
LXI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2006-09-11

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z LX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24 i 25 lipca br.
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 31/06 - oddania w użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Miodowej w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 195/06 - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;
++Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 196/06 - nadania statutu Urzędowi Miasta Szczecin;
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 197/06 - nadania imienia Gimnazjum Nr 18 w Szczecinie, ul. Witkiewicza 40;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 198/06 - nadania imienia Gimnazjum nr 29 w Szczecinie, ul. Seledynowa 50;
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 199/06 - ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym;
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 200/06 - przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Andrzejewskiego i ul. Botanicznej - Maciejowickiej w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 17
  - 202/06 - wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 203/06 - zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz uchwałę w sprawie budżetu Miasta na rok 2006;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 204/06 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 211/06 - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o.;
++Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 16
  - 210/06 - zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecina i nadania jej statutu;
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 212/06 - zmiany Uchwały Nr XLIV/860/05 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie - s.p.z.o.z.
++Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Zamknięcie obrad.