Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2006-09-01

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie stanowiska Rady Miasta w sprawie lokalizacji gazoportu w Świnoujściu.
++Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 208/06 w sprawie wystąpienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego.
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
4. Zamknięcie obrad.