Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XV wyjątkowa sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2006-05-22

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 116/06 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2006 rok oraz zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2006 rok;
++Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 10 Obecnych : 25
  - 130/06 – wystąpienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego.
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 25
3. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie zaopiniowania możliwości zawarcia umowy dzierżawy z SSA Pogoń po stawce preferencyjnej
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
4. Zamknięcie obrad.