Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
LIV zwyczajna sesja Rady Miasta
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2006-04-10

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 - 73/06 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kniewska” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
 - 74/06 - zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-Trzebusz” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
 -75/06 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Załom Fabryka” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
 -76/06 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
 - 82/06 - rozstrzygnięcia protestów do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie Nowe Miasto – Potulicka dotyczących lokalizacji garażu wielokondygnacyjnego przy ul. Dąbrowskiego;
++Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
 - 83/06 - rozstrzygnięcia protestu do projektu Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie Nowe Miasto Potulicka, dotyczącego lokalizacji dominanty architektonicznej w wysokości 100 metrów przy ul. Potulickiej w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 24
 - 84/06 - rozstrzygnięcia protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie Nowe Miasto – Potulicka, dotyczącego terminu wyłożenia planu do publicznego wglądu, wglądu do postępowania oraz uniemożliwienia realizacji inwestycji budowy obiektów mieszkalnych;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
 - 81/06 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie Nowe Miasto – Potulicka;
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
 - 65/06 - odmowy uchylenia uchwały Nr XLV/941/01 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2001 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego";
++Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
 - 66/06 - odmowy uchylenia uchwały Nr XX/365/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej;
++Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
 - 63/06 - oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych;
++Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
 - 64/06 - ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej działającej na terenie Miasta Szczecin;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
 - 67/06 - szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
 - 68/06 - nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
69/06 - nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
 - 70/06 - nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta” im. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
 - 71/06 - polityki socjalnej Miasta Szczecin oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
++Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
 - 72/06 - odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Haliny Świat i powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Krystyny Zawal;
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
 - 43/06 - zobowiązania Prezydenta Miasta do wystąpienia do Rady Gminy Police z wnioskiem o korektę granic gmin;
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
7. Zamknięcie obrad.