Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XIV wyjątkowa sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2006-02-27

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta informacji związanych z nieruchomościami w Szczecinie przy ul. J. Ch. Paska 34, ul. Cegielskiego 9 oraz Czesława 7, w których funkcjonują miejskie przedszkola. W wystąpieniu Pana Prezydenta powinny być zawarte w szczególności:
  a) dane o wysokości nakładów finansowych Miasta na remonty przedmiotowych nieruchomości oraz czy nakłady te zamortyzowały się,
  b) informacja o stanie rozliczeń z właścicielem nieruchomości z tytułu nakładów ulepszających przedmiot dzierżawy- czy rozliczenia takie miały miejsce w przypadku nieruchomości przy ul. Waryńskiego w Szczecinie, sprzedanej przez syndyka osobie trzeciej,
  c) jakie wierzytelności Miasta w stosunku do masy upadłości mogą podlegać kompensacie w przypadku rozliczenia przedmiotowych nakładów,
  d) jakie roszczenia w stosunku do Miasta zgłasza syndyk w stosunku do przedmiotowych nieruchomości.
3. Wystąpienie Pana Teodora Skotarczaka, syndyka masy upadłości Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A..
4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 42/06 w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta do podjęcia pilnych działań w celu nabycia nieruchomości.
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
5. Zamknięcie obrad.