Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2005-12-19

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 341/05 - zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kotroli prawidłowości gospodarowania nieruchomościami przez miejskie jednostki organizacyjne i instytucje.
++Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 291/05 – Budżetu Miasta na 2006 rok;
++Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 28
  - 332/05 – zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Przebudowa ul. Przyjaciół Żołnierza od łącznika do ul. Ks. Warcisława – etap III Obwodnicy Śródmiejskiej” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;
++Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 25
  - 333/05 – zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Budowa ronda ulic: Ku słońcu – Derdowskiego – Dworska w Szczecinie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 334/05 – zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska w ulicy Ku Słońcu w Szczecinie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;
++Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 335/05 – upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zaciągania zobowiązań;
projekt uchwału wycofany z porządku obrad
4. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
5. Zamknięcie obrad.