Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XIII wyjątkowa sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2005-10-07

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 261/05 – podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 21
  - 266/05 – stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
3. Zamknięcie obrad.