Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2005-05-16

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie wyróżnień „Ambasador Szczecina 2004”.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
  - XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 30.03.2005 r. ;
  - XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 11 i 18.04.2005 r.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Informacja w sprawie budowy ul. Nowokrakowskiej (Europejskiej).
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 329/04 – (wersja 2) wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005 – 2008;
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 107/05 – zmiany obwodów szkolnych;
+Głosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 108/05 – zmiany obwodów szkolnych;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  - 109/05 – przekształcenia szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne, likwidacji szkół dla dorosłych oraz zmiany organizacji Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. Henryka Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 110/05 – przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, ul. Portowa 21;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 111/05 – założenia szkoły ponadgimnazjalnej, przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, ul. Unisławy 32/33;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 112/05 – przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Saperów Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
  - 113/05 – przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną w Zespole Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. Sowińskiego 1;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 114/05 – przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17 a;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 115/05 – przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. Sowińskiego 3;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 116/05 – założenia szkoły ponadgimnazjalnej, przekształcenia szkoły ponadpodstawowej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. 3 Maja 1a;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 117/05 – założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima w Szczecinie, ul. Grzymińska 6;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 118/05 – założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, ul. Szpitalna 15;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 119/05 – założenia szkoły ponadgimnazjalnej, likwidacji Internatu oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, ul. Klonowica 14;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 120/05 – założenia szkoły ponadgimnazjalnej, przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie, ul. Racibora 60;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 121/05 – założenia szkoły ponadgimnazjalnej, likwidacji szkoły ponadpodstawowej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 122/05 – założenia szkoły policealnej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie, ul. Willowa 2/4;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 123/05 – zmiany nazw i numerów porządkowych placówek oświatowych oraz zmiany uchwały Nr XIV/294/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 grudnia 2003 r.;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 129/05 – założenia szkoły ponadgimnazjalnej, zmiany nazwy oraz zmiany organizacji Ośrodka Dokształcania Zawodowego i Szkoły Rzemiosł w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 67/05 – zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin;
+Głosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 14 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 82/05 – zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin;
wycofana przez wnioskodawcę
  - 105/05 – skargi Pana Bogusława Polakiewicza;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 124/05 – zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 127/05 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 131/05 – uchylenia uchwały Nr XXII/426/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 21.06.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie Alei Wojska Polskiego i ul. Monte Cassino i przy ul. Pawła Jasienicy 8 oraz wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 1, 2;
wycofana do wnioskodawcy
  - 147/05 - zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
  - 146/05 - zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli prowidłowości gospodarowania nieruchomościami przez miejskie jednostki organizazcyjne i instytucje.
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.