Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina - II posiedzenie
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2005-03-23

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołów z:
  - XI wyjątkowej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 10.01.2005 r.;
  - XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 10.01.2005 r. ;
  - XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24. 01 2005 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Harmonogram sprzedaży i przekazania w wieczyste użytkowanie gruntów (zawartych w projekcie budżetu na rok 2005) oraz prezentacja planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na tych gruntach.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 304/04 – budżetu Miasta na 2005 rok;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 26
  - 319/04 – (wersja 2) zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i „Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na rok 2005;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 34/05 – utworzenia rachunku dochodów własnych „Remonty i utrzymanie dróg” przy jednostce budżetowej Urząd Miejski w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 40/05 – utworzenia rachunku dochodów własnych „Egzekucja Administracyjna”;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 37/05 – zmiany uchwały w sprawie podatku od posiadania psów;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 59/05 – uznania za uzasadnioną skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  - 62/05 – uznania za uzasadnioną skargę na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 36/05 – zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia statutu zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 21
  - 77/05 – (wersja 2) zarządzenia wyborów uzupełniających do rad osiedli Łękno i Stare Miasto;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 79/05 - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.