Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
Budżet Miasta Szczecin 2008

Tytuł
1. Jak czytać budżet Miasta  
2. Wprowadzenie  
3. Część obowiązująca  
4. Część objaśniająca - liczbowa  
5. Część objaśniająca - opisowa - budżet zadaniowy  
5.1. Zestawienie dochodów i wydatków  
5.2. Opis dochodów bieżących wg grup rodzajowych  
5.3. Opis dochodów majątkowych wg grup rodzajowych  
5.4. Opis wydatków bieżących wg sfer  
5.5. Opis wydatków majątkowych wg sfer  
5.6. Opis przychodów i rozchodów  
6. Część objaśniająca - plany finansowe  
6.1. Zakłady budżetowe  
6.2. Instytucje kultury  
6.3. Rachunki dochodów własnych  
6.4. Gospodarstwa pomocnicze  
6.5. Fundusze celowe  
7. Materiały uzupełniające