Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 56176353

Aktualna strona: 7426

Wydrukowano: 896

Prawa i obowiązki OPP

Prawa i obowiązki OPP


Po uzyskaniu statusu OPP organizacja nabywa prawa i obarczona zostaje konkretnymi obowiązkami.

Obowiązki OPP to:

 • coroczne przygotowywanie sprawozdań z działalności merytorycznej. Sprawozdanie takie należy sporządzić i ogłosić – wyłożyć w siedzibie organizacji, wywiesić na stronie internetowej organizacji
 • coroczne przygotowywanie sprawozdań z działalności finansowej – ze względu na podział na organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej, prowadzące działalność gospodarczą i prowadzące działalność gospodarczą, będące jednocześnie objęte obowiązkiem audytu, rozróżnia się kilka wariantów prowadzenia dokumentacji finansowej w organizacjach, przykładowe wzory sprawozdań można znaleźć na stronie www.pozytek.gov.pl
 • coroczne przekazywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych do KRS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Prawa OPP to:

 • możliwość korzystania z przekazywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na rzecz tych organizacji,
 • możliwość korzystania z pomocy małoletnich wolontariuszy przy organizacji zbiórek publicznych
 • możliwość korzystania z bezpłatnego czasu antenowego w publicznym radio i telewizji w celu informowania o prowadzonej działalności statutowej,
 • prawo do zatrudniania poborowych, którzy odbywają zasadniczą służbę wojskową,
 • zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat sądowych (wyłącznie w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego),
 • możliwość nabywania na szczególnych warunkach prawa użytkowania nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 Fakty: 

 • Posiadanie statusu OPP to obowiązki i prawa – aby utrzymać status przyznany nam przez sąd należy pamiętać o wypełnianiu obowiązków, z praw należy korzystać skutecznie, ale i rozsądnie
 • Najważniejszy obowiązek, jaki spoczywa na nas to przygotowanie sprawozdań: merytorycznego i finansowego z działalności naszej organizacji – ich opublikowanie oraz przesłanie do KRS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 • Najważniejsze z praw to możliwość uzyskiwania 1% podatku dochodowego przekazywanego przez osoby fizyczne – od nas samych zależy, do jak wielu podatników uda nam się dotrzeć i ile osób zachęcić, aby skorzystały z tego rozwiązania.

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin