Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
Budżet Miasta 2007

Tytuł
1. Część obowiązująca  
2. Część objaśniająca - liczbowa  
3. Część objaśniająca - opisowa - budżet zadaniowy  
3.1. Zestawienie dochodów i wydatków  
3.2. Opis dochodów bieżących wg grup rodzajowych  
3.3. Opis dochodów majątkowych wg grup rodzajowych  
3.4. Opis wydatków bieżących wg sfer  
3.5. Opis wydatków majątkowych wg sfer  
3.6. Opis przychodów i rozchodów  
4. Część objaśniająca - projekty planów finansowych  
4.1. Zakłady budżetowe  
4.2. Instytucje kultury  
4.3. Rachunki dochodów własnych  
4.4. Gospodarstwa pomocnicze  
4.5. Fundusze celowe  
5. Materiały uzupełniające