Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80313536

Aktualna strona: 388246

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/WE-A/2016/044
Nazwa zadania:Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy.
Rodzaj zadania: zapewnieniu specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, wykonywaniu, na wniosek Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, dla dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej diagnoz psychofizycznych, opinii
Termin składania ofert:2016/02/25
Data decyzji:2016/03/23

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc"   77000.00  
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej   78000.00  
Stowarzyszenie ZROZUMIEĆ   32000.00  
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże"   17000.00  
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Mediatorów   30000.00  
Katolickie Stowarzyszenie "CIVITAS CHRISTIANA" Oddział w Szczecinie   17000.00  
Lista załączników:
typ pliku  BOP/WE-A/2016/044  [36 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin