Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2016/044
Nazwa zadania:
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy.
Rodzaj zadania:
zapewnieniu specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, wykonywaniu, na wniosek Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, dla dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej diagnoz psychofizycznych, opinii
Termin składania:
2016/02/25
Data decyzji:
2016/03/23

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc" 77000.00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej 78000.00
Stowarzyszenie ZROZUMIEĆ 32000.00
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" 17000.00
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Mediatorów 30000.00
Katolickie Stowarzyszenie "CIVITAS CHRISTIANA" Oddział w Szczecinie 17000.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2016/02/04, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2016/10/07 09:31:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2016/10/07 09:31:32 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2016/03/24 11:01:23 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2016/02/04 12:09:17 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2016/02/04 10:08:59 nowa pozycja