Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79640858

Aktualna strona: 383199

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/WE-A/2012/053
Nazwa zadania:Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR
Rodzaj zadania:Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku dla wskazanych adresatów z elementami profilaktyki i terapii:
Termin składania ofert:2012/05/08
Data decyzji:2012/05/21

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ZDROWIE   118500.00  
Towarzyswto Przyjaciół Dzieci Oddział Zachodniopomorski UNP22830   237800.00  
Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego w Szczecinie UNP 22844   12000.00  
Fundacja Pomocy Rodzinie "Wsperajmy się"   170000.00  
Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej   65520.00  
Osiedlowy Klub Sportowy HUTNIK Szczecin   75175.00  
Towarzyswto Przyjaciół Dzieci Oddział Zachodniopomorski UNP22831   21435.00  
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc"   6720.00  
Chorągiew Zachodniopomorska ZHP UNP 22845   85000.00  
Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy   3850.00  
Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterswta Akademickiego RAZEM   4000.00  
Lista załączników:
typ pliku  BOP/WE-A/2012/053  [91 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin