Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80307959

Aktualna strona: 388109

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/AD/2012/052
Nazwa zadania:Przygotowanie i realizacja konferencji, seminariów, spotkań, imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w okresie od 20 maja do 03 czerwca 2012 roku w ramach organizowanego Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (VI edycja) oraz spotkania kończącego TIP - Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI (XI edycja)
Rodzaj zadania:działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Termin składania ofert:2012/04/25
Data decyzji:2012/04/26

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Oferta wspólna: Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Szczecinie, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "TWIKS", Stowarzyszenie "Media Dizajn"   115000.00  
Lista załączników:
typ pliku  BOP/AD/2012/052  [79 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin