Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/AD/2012/052
Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja konferencji, seminariów, spotkań, imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w okresie od 20 maja do 03 czerwca 2012 roku w ramach organizowanego Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (VI edycja) oraz spotkania kończącego TIP - Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI (XI edycja)
Rodzaj zadania:
działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Termin składania:
2012/04/25
Data decyzji:
2012/04/26

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Oferta wspólna: Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Szczecinie, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "TWIKS", Stowarzyszenie "Media Dizajn" 115000.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2012/04/05, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2012/08/31 10:37:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2012/08/31 10:37:03 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/04/27 09:39:12 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/04/20 14:28:07 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/04/06 07:57:36 nowa pozycja