Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/JG/2013/012
Nazwa zadania:
"Przygotowanie i realizacja konferencji, seminariów, spotkań, imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w okresie od 20 maja do 26 maja 2013 roku w ramach organizowanego Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (VII edycja), zwanego dalej w treści ogłoszenia TIP oraz spotkania kończącego TIP-Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI (XII edycja), zwanego dalej w treści ogłoszenia PP"
Rodzaj zadania:
działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Termin składania:
2012/12/06
Data decyzji:
2013/01/09

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Oferta wspólna: Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno Społecznych "TWIKS", Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Media Dizajn 95000.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2012/12/06, odpowiedzialny/a: Joanna Gabinowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2013/04/05 09:48:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2013/04/05 09:48:10 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2013/04/05 09:45:05 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2013/01/10 08:27:51 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2012/12/06 13:17:13 nowa pozycja