Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75784708

Aktualna strona: 357233

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/JG/2013/012
Nazwa zadania:"Przygotowanie i realizacja konferencji, seminariów, spotkań, imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w okresie od 20 maja do 26 maja 2013 roku w ramach organizowanego Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (VII edycja), zwanego dalej w treści ogłoszenia TIP oraz spotkania kończącego TIP-Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI (XII edycja), zwanego dalej w treści ogłoszenia PP"
Rodzaj zadania:działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Termin składania ofert:2012/12/06
Data decyzji:2013/01/09

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Oferta wspólna: Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno Społecznych "TWIKS", Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Media Dizajn   95000.00  
Lista załączników:
typ pliku  BOP/JG/2013/012  [83 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin