Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BDO/WEA/2019/059
Nazwa zadania:
Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR a także dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina oraz środowisk rodzicielstwa zastępczego.
Rodzaj zadania:
1.Organizacji wypoczynku wyjazdowego połączonego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego oraz dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Szczecina, 2.Organizacji półkolonii w miejscu zamieszkania dzieci, objętych opieką i wychowaniem .
Termin składania:
2019/05/15
Data decyzji:
2019/05/31

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja Kultury Sportu i Aktywności lokalnej "PRAWOBRZEŻE" 3000.00
Stowarzyszenie "ZROZUMIEĆ" 10000.00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie 315900.00
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie UNP: 32951 7300.00
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie UNP: 32940 7300.00
CARITAS Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej UNP: 33053 76000.00
CARITAS Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej UNP: 33054 30400.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2019/02/27, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2020/01/21 13:54:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2020/01/21 13:54:56 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2019/05/31 09:39:37 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2019/02/28 08:36:38 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2019/02/27 15:18:30 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2019/02/27 15:03:52 nowa pozycja