Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2013/029
Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania.
Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało na wspieraniu działalności kulturotwórczej, edukacji kulturalnej, organizacji i przeprowadzaniu imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, upowszechnianiu kultury, sztuki, wybitnych osiągnięć artystycznych, wspieraniu działań
Termin składania:
2013/02/04
Data decyzji:
2013/02/15

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja Artelier 30000.00
Klub Storrady Stowarzyszenie na Rzecz Wzbogacania i Rozwoju Życia Kulturalno-Społecznego Szczecina 12000.00
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" 10000.00
Fundacja Forum Gryf 35000.00
Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Akademicki im. Prof.Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 14000.00
Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sztuki LOFT ART 22000.00
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość 5000.00
Fundacja "Dzieło Świętego Jakuba" 65000.00
Fundacja POD SUKNIAMI 52000.00
Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej GAMBA 25000.00
Fundacja Baltic Creative 14000.00
Katedra Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Szczecinie 50000.00
Fundacja Międzynarodowe Centrum Studiów i Spotkań im. Ditricha Bonhoeffera 10000.00
Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna Ziemi Wileńskiej Nowogródzkiej i Polesia ŚWITEŹ 16000.00
Pomorskie Towarzystwo Historyczne 15000.00
Stowarzyszenie Inspiracje Młodych 75000.00

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2013/01/15, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2013/03/21 11:50:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2013/03/21 11:50:53 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2013/03/04 14:35:06 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2013/02/18 07:49:38 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2013/02/15 11:59:00 nowa pozycja