Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75746932

Aktualna strona: 356874

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/ID/2013/029
Nazwa zadania:Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania.
Rodzaj zadania:Zadanie będzie polegało na wspieraniu działalności kulturotwórczej, edukacji kulturalnej, organizacji i przeprowadzaniu imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, upowszechnianiu kultury, sztuki, wybitnych osiągnięć artystycznych, wspieraniu działań
Termin składania ofert:2013/02/04
Data decyzji:2013/02/15

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja Artelier   30000.00  
Klub Storrady Stowarzyszenie na Rzecz Wzbogacania i Rozwoju Życia Kulturalno-Społecznego Szczecina   12000.00  
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże"   10000.00  
Fundacja Forum Gryf   35000.00  
Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Akademicki im. Prof.Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie   14000.00  
Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sztuki LOFT ART   22000.00  
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość   5000.00  
Fundacja "Dzieło Świętego Jakuba"   65000.00  
Fundacja POD SUKNIAMI   52000.00  
Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej GAMBA   25000.00  
Fundacja Baltic Creative   14000.00  
Katedra Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Szczecinie   50000.00  
Fundacja Międzynarodowe Centrum Studiów i Spotkań im. Ditricha Bonhoeffera   10000.00  
Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna Ziemi Wileńskiej Nowogródzkiej i Polesia ŚWITEŹ   16000.00  
Pomorskie Towarzystwo Historyczne   15000.00  
Stowarzyszenie Inspiracje Młodych   75000.00  
Lista załączników:
typ pliku  BOP/ID/2013/029  [121 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin