Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BDO/MB/2019/046
Nazwa zadania:
Realizacja zadań publicznych opisanych w art.4 Ustawy z dn.24.04.2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.
Rodzaj zadania:
Celem zadania będzie przygotowanie i realizacjia projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym finansowania projektów mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego.
Termin składania:
2019/05/29
Data decyzji:
2019/06/25

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość 22760.00
Fundacja Akademii Muzyki Dawnej 34300.00
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno - Społecznych 600.00
Młodzieżowy Klub Strzelecki KALIBER 3200.00
Fundacja Akademii Muzyki Dawnej 32400.00
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość 5000.00
Stowarzyszenie Polites 13680.00
udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2019/02/27, odpowiedzialny/a: Małgorzata Borzuchowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2020/03/26 11:00:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2020/03/26 11:00:25 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2020/03/26 10:53:07 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2019/07/08 09:34:49 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2019/07/08 09:33:04 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2019/07/08 09:32:39 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2019/06/26 15:07:05 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2019/02/27 14:05:29 nowa pozycja