Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/JG/2014/059
Nazwa zadania:
"Realizacja imprez, wystaw, wydarzeń i przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców Szczecina w okresie od 1 grudnia 2014 roku do 10 grudnia 2014 roku w ramach "Tygodnia Aktywności" (TA) oraz przygotowanie Szczecińskiego Kalendarza Pozarządowego promującego działalność III sektora"
Rodzaj zadania:
działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Termin składania:
2014/10/31
Data decyzji:
2014/11/04

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej 2000.00
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 7000.00
Stowarzyszenie Media Dizajn 9000.00
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie 2000.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2014/09/30, odpowiedzialny/a: Joanna Gabinowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2015/05/26 11:07:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2015/05/26 11:07:49 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2014/11/04 14:37:07 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2014/10/22 13:01:13 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2014/09/30 13:34:48 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2014/09/30 13:33:27 nowa pozycja