Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75655133

Aktualna strona: 356425

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/JG/2014/059
Nazwa zadania:"Realizacja imprez, wystaw, wydarzeń i przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców Szczecina w okresie od 1 grudnia 2014 roku do 10 grudnia 2014 roku w ramach "Tygodnia Aktywności" (TA) oraz przygotowanie Szczecińskiego Kalendarza Pozarządowego promującego działalność III sektora"
Rodzaj zadania:działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Termin składania ofert:2014/10/31
Data decyzji:2014/11/04

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej   2000.00  
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich   7000.00  
Stowarzyszenie Media Dizajn   9000.00  
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie   2000.00  
Lista załączników:
typ pliku  BOP/JG/2014/059  [26 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin