Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2013/052
Nazwa zadania:
Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR
Rodzaj zadania:
Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób a także przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Termin składania:
2013/04/30
Data decyzji:
2013/05/17

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Szczecinie 182000.00
CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 66700.00
Osiedlowy Klub Sportowy "Hutnik Szczecin" 136000.00
Fundacja Pomocy Rodzinie "WSPIERAJMY SIĘ" 110500.00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej 22828.00
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" 8002.00
Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej 138600.00
Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy w Szczecinie 34350.00
Stowarzyszenie "ZROZUMIEĆ" 8000.00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 143020.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2013/04/09, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2016/10/07 09:45:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2016/10/07 09:45:52 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2013/09/24 11:24:28 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2013/09/24 11:17:58 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2013/05/17 14:28:10 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2013/04/09 14:26:43 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2013/04/09 14:11:47 nowa pozycja