Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/WE-A/2013/052
Nazwa zadania:Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR
Rodzaj zadania:Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób a także przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Termin składania ofert:2013/04/30
Data decyzji:2013/05/17

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Szczecinie   182000.00  
CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej   66700.00  
Osiedlowy Klub Sportowy "Hutnik Szczecin"   136000.00  
Fundacja Pomocy Rodzinie "WSPIERAJMY SIĘ"   110500.00  
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej   22828.00  
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże"   8002.00  
Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej   138600.00  
Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy w Szczecinie   34350.00  
Stowarzyszenie "ZROZUMIEĆ"   8000.00  
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci   143020.00  
Lista załączników:
typ pliku  BOP/WE-A/2013/052  [97 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych