Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/MB/2015/035
Nazwa zadania:
Realizacja zadań publicznych określonych w art.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w częsci ze źródeł zewnętrznych.
Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, WFOŚiGW itp.
Termin składania:
2015/02/20
Data decyzji:
2015/03/09

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja SEKTOR 3 5650.00
Fundacja SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy 14214.00
Fundacja TULIPAN 2655.00
ZHP Choragiew Zachodniopomorska 9000.00
ZHP Choragiew Zachodniopomorska 9000.00
Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina 4580.00
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gospodarczego i Edukacji SYNERGIA 2345.00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny 12940.00
Klub Koszykówki Wilki Morskie 5500.00
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "TWIKS" 26000.00
Fundacaj Rozwoju Branży Internetowej NETCAMP 3400.00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny 25000.00
Fundacja 8 Kobiet 20000.00
Fundacja TULIPAN 3000.00
Oddzial Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych 19050.00
Oddzial Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych 6590.00

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2015/03/10, odpowiedzialny/a: Małgorzata Borzuchowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2020/03/26 11:02:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2020/03/26 11:02:44 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2015/03/10 14:27:20 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2015/01/26 13:16:16 nowa pozycja