Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75635792

Aktualna strona: 356291

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/JG/2015/038
Nazwa zadania:"Przygotowanie i realizacja konferencji, seminariów, spotkań, imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w okresie od 25 maja do 31 maja 2015 roku w ramach organizowanego Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (IX. edycja), zwanego dalej w treści ogłoszenia TIP oraz spotkania kończącego TIP - Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI (XIV. edycja), zwanego dalej w treści ogłoszenia PP"
Rodzaj zadania:działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy
Termin składania ofert:2015/03/04
Data decyzji:2015/03/11

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
oferta wspólna: Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "TWIKS", Fundacja Sektor 3, Stowarzyszenie Media Dizajn   90000.00  
Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom   10000.00  
Lista załączników:
typ pliku  BOP/JG/2015/038  [103 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin