Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/JG/2015/038
Nazwa zadania:
"Przygotowanie i realizacja konferencji, seminariów, spotkań, imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w okresie od 25 maja do 31 maja 2015 roku w ramach organizowanego Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (IX. edycja), zwanego dalej w treści ogłoszenia TIP oraz spotkania kończącego TIP - Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI (XIV. edycja), zwanego dalej w treści ogłoszenia PP"
Rodzaj zadania:
działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy
Termin składania:
2015/03/04
Data decyzji:
2015/03/11

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
oferta wspólna: Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "TWIKS", Fundacja Sektor 3, Stowarzyszenie Media Dizajn 90000.00
Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom 10000.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2015/02/11, odpowiedzialny/a: Joanna Gabinowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2015/12/02 14:07:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2015/12/02 14:07:02 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/03/11 10:59:30 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/02/11 11:18:13 nowa pozycja