Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/AD/2014/050
Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina
Rodzaj zadania:
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, określona w art. 4 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Termin składania:
2014/07/01
Data decyzji:
2014/07/10

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Roma w Polsce "Jankesci" 15000.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2014/06/10, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2015/12/02 14:11:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2015/12/02 14:11:34 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/07/15 13:52:02 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/07/15 13:47:15 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/07/10 09:57:55 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/07/10 09:56:43 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/06/10 13:28:44 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/06/10 13:27:10 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/06/10 13:25:49 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/06/10 13:24:16 nowa pozycja