Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2012/040
Nazwa zadania:
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegające na wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zagrożonej z tego powodu ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej bądź rodzinie z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej poprzez opracowywanie we współpracy z MOPR planu pomocy uwzględniającego zasoby rodziny, współudział w realizacji
Termin składania:
2012/03/12
Data decyzji:
2012/04/04

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Mediatorów 25000.00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej 80000.00
Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA 20000.00
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" 50000.00
Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny pw. Św. Józefa 25000.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2012/02/20, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2016/10/07 09:52:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2016/10/07 09:52:43 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2013/09/24 11:37:12 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2012/11/09 11:29:12 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2012/04/04 11:37:19 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2012/02/20 13:15:31 nowa pozycja