Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79412922

Aktualna strona: 381390

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/WE-A/2012/040
Nazwa zadania:Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy.
Rodzaj zadania:Zadanie z zakresu wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegające na wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zagrożonej z tego powodu ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej bądź rodzinie z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej poprzez opracowywanie we współpracy z MOPR planu pomocy uwzględniającego zasoby rodziny, współudział w realizacji
Termin składania ofert:2012/03/12
Data decyzji:2012/04/04

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Mediatorów   25000.00  
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej   80000.00  
Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA   20000.00  
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże"   50000.00  
Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny pw. Św. Józefa   25000.00  
Lista załączników:
typ pliku  BOP/WE-A/2012/040  [72 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin