Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/MB/2013/003
Nazwa zadania:
Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.
Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, FIO, WFOŚiGW itp.
Termin składania:
2012/12/31
Data decyzji:
2013/01/15

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Przyjaciół Klubu Studenckiego PINOKIO 16800.00
Stowarzyszenie Polites 7480.00
KAMIENICA 1- Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia 17450.00
Oddział Zachodniopomorski Polskiego Zwiazku Głuchych 10260.00
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego 16780.00
FUNDACJA KULTURY I SPORTU PRAWOBRZEŻE 11440.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2012/11/27, odpowiedzialny/a: Małgorzata Borzuchowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2020/03/26 11:09:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2020/03/26 11:09:08 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2013/01/16 12:08:53 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2012/11/27 11:07:44 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2012/11/27 09:05:11 nowa pozycja