Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/ID/2017/006
Nazwa zadania:Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy Al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie, zwanego dalej w treści konkursu „Inkubatorem Kultury”.
Rodzaj zadania:Zadanie będzie polegało na prowadzeniu w Szczecinie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, działających w obszarze Kultury
Termin składania ofert:2016/12/27
Data decyzji:2016/12/29

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Media Dizajn   325000.00  
Lista załączników:
typ pliku  MD/ID/2017/006  [112 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych