Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80307848

Aktualna strona: 388080

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/JG/2016/002
Nazwa zadania:"Przygotowanie i realizacja działań w okresie od 30 maja do 5 czerwca 2016 roku w ramach organizacji X edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, zwanego dalej w treści ogłoszenia TIP oraz XV edycji Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI, zwanego dalej w treści ogłoszenia PP"
Rodzaj zadania:w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Termin składania ofert:2015/12/10
Data decyzji:2015/12/23

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społeczno Kulturalnych "TWIKS", Fundacja SEKTOR 3, Stowarzyszenie Media Dizajn, Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom   110000.00  
Lista załączników:
typ pliku  BOP/JG/2016/002  [287 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin