Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/JG/2016/002
Nazwa zadania:
"Przygotowanie i realizacja działań w okresie od 30 maja do 5 czerwca 2016 roku w ramach organizacji X edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, zwanego dalej w treści ogłoszenia TIP oraz XV edycji Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI, zwanego dalej w treści ogłoszenia PP"
Rodzaj zadania:
w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Termin składania:
2015/12/10
Data decyzji:
2015/12/23

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społeczno Kulturalnych "TWIKS", Fundacja SEKTOR 3, Stowarzyszenie Media Dizajn, Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom 110000.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2015/11/19, odpowiedzialny/a: Joanna Gabinowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2017/03/14 09:23:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2017/03/14 09:23:54 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/12/23 14:06:52 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/11/19 12:53:52 nowa pozycja