Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2016/036
Nazwa zadania:
Organizacja przedsięwzięć o charakterze festiwalowym, cyklicznym realizowanych
Rodzaj zadania:
Przedmiotem konkursu jest organizacja w Szczecinie festiwali tworzących stałą ofertę kulturalną miasta i przedsięwzięć cyklicznych, także plenerowych, o znaczeniu i istotnej roli w budowaniu wizerunku miasta Szczecin.
Termin składania:
2016/01/28
Data decyzji:
2016/02/17

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polski Związek Chórów i Orkiesrt O/Szczecin 60000.00
Stowarzyszenie Teatralne "Nie Ma" 40000.00
Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Szczecinie KATEDRA 50000.00
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie 75000.00
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej 75000.00
Winda Kreatywnych 60000.00
Związek Polskich Artystów Plastyków 70000.00
Fundacja Dzieło Świętego Jakuba 65000.00
Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia ŚWITEŹ 19000.00
Fundacja Balet 85000.00
Stowarzyszenie OFFICYNA 135000.00
Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów ACADEMIA 60000.00
Stowarzyseznie Promocji i Rozwoju Sztuki IMPRESJA 35000.00
Stowarzyszenie Inspiracje Młodych 75000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2016/01/07, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2016/06/23 10:54:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2016/06/23 10:54:58 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2016/02/17 12:59:08 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2016/01/07 12:19:46 nowa pozycja