Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80321510

Aktualna strona: 388404

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/ID/2016/036
Nazwa zadania:Organizacja przedsięwzięć o charakterze festiwalowym, cyklicznym realizowanych
Rodzaj zadania:Przedmiotem konkursu jest organizacja w Szczecinie festiwali tworzących stałą ofertę kulturalną miasta i przedsięwzięć cyklicznych, także plenerowych, o znaczeniu i istotnej roli w budowaniu wizerunku miasta Szczecin.
Termin składania ofert:2016/01/28
Data decyzji:2016/02/17

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polski Związek Chórów i Orkiesrt O/Szczecin   60000.00  
Stowarzyszenie Teatralne "Nie Ma"   40000.00  
Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Szczecinie KATEDRA   50000.00  
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie   75000.00  
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej   75000.00  
Winda Kreatywnych   60000.00  
Związek Polskich Artystów Plastyków   70000.00  
Fundacja Dzieło Świętego Jakuba   65000.00  
Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia ŚWITEŹ   19000.00  
Fundacja Balet   85000.00  
Stowarzyszenie OFFICYNA   135000.00  
Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów ACADEMIA   60000.00  
Stowarzyseznie Promocji i Rozwoju Sztuki IMPRESJA   35000.00  
Stowarzyszenie Inspiracje Młodych   75000.00  
Lista załączników:
typ pliku  BOP/ID/206/036  [116 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  OIśwaidczenie WK  [16 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin