Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/JG/2015/018
Nazwa zadania:
"Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji"
Rodzaj zadania:
"działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 1-32 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
Termin składania:
2015/01/07
Data decyzji:
2015/01/14

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja Sektor 3, Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie 148500.00

Załączniki:

IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2014/12/16, odpowiedzialny/a: Joanna Gabinowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2015/12/02 14:05:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2015/12/02 14:05:36 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2015/01/14 15:53:58 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2014/12/16 15:04:39 nowa pozycja