Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/S/JG/2011/050
Nazwa zadania:
Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych
Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały wplyw na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "źródła zewnętrzne" należy rozumieć środki finansowe pozyskane od podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin oraz organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznymi mogą być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie i norweskie, środki ministerialne, środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.
Termin składania:
2011/05/04
Data decyzji:
2011/05/23

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja Szczecińska 10000.00
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej 8000.00
Stowarzyszenie Officyna 12500.00
Fundacja Pogotowie Teatralne 15000.00
Stowarzyszenie POLITES 8650.00
Media Dizajn 6620.00
Oddzial Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych 6000.00
Zachęta Sztuki Współczesnej 74000.00
Kreatywni dla Szczecina 16000.00
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT 12750.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2011/04/12, odpowiedzialny/a: Joanna Gabinowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2015/12/02 14:03:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2015/12/02 14:03:36 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/07/13 12:35:04 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/07/13 12:31:25 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2011/05/23 14:21:16 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2011/04/12 10:54:20 nowa pozycja