Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75635730

Aktualna strona: 356264

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/S/JG/2011/050
Nazwa zadania:Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych
Rodzaj zadania:Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały wplyw na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "źródła zewnętrzne" należy rozumieć środki finansowe pozyskane od podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin oraz organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznymi mogą być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie i norweskie, środki ministerialne, środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.
Termin składania ofert:2011/05/04
Data decyzji:2011/05/23

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja Szczecińska   10000.00  
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej   8000.00  
Stowarzyszenie Officyna    12500.00  
Fundacja Pogotowie Teatralne    15000.00  
Stowarzyszenie POLITES   8650.00  
Media Dizajn   6620.00  
Oddzial Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych   6000.00  
Zachęta Sztuki Współczesnej   74000.00  
Kreatywni dla Szczecina   16000.00  
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT   12750.00  
Lista załączników:
typ pliku  Treść otwartego konkursu ofert  [54 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin