Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/MB/2015/042
Nazwa zadania:
Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.
Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.
Termin składania:
2015/04/10
Data decyzji:
2015/04/20

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej 15000.00
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "TWIKS" 15176.00
Oddział Zachodniopomorski PZG 28700.00
Stowarzyszenie Polites 8300.00

Załączniki:

IV
udostępnił: BOP, wytworzono: 2015/04/21, odpowiedzialny/a: Małgorzata Borzuchowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2020/03/26 11:02:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2020/03/26 11:02:26 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2015/04/21 10:46:06 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2015/04/03 10:26:04 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2015/03/16 07:41:34 nowa pozycja