Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79298075

Aktualna strona: 2024

Wydrukowano: 153

Projekt „Szczecin tworzyMy”

"Szczecin tworzyMy” - Trwa nabór wniosków


Jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej i masz pomysł na ciekawe i oryginalne działanie promujące nasze miasto i życie w nim? Już dziś spróbuj swoich sił i weź udział w projekcie „Szczecin tworzyMy”.

Celem projektu jest ukazanie Szczecina w kontekście codziennego życia i pracy w sposób nowatorski, oryginalny, międzypokoleniowy, angażujący i obywatelski. Zależy nam na inicjatywach oddolnych, włączających jak najszerszą grupę odbiorców, bazujących na poczuciu dumy i radości z bycia szczecinianinem i szczecinianką. Ponadto projekt w swoim założeniu powinien budować i wzmacniać tożsamość lokalną, propagować dzielenie się pasjami z mieszkańcami, inspirować innych do działania, integrować poszczególne grupy mieszkańców miasta.

Nabór wniosków trwa od kwietnia 2019 r. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu, do czasu wykorzystania założonego budżetu.

Całkowity budżet na zgłoszone projekty wynosi 50.000 PLN. Maksymalna kwota na realizację zadania w formie małej dotacji wynosi 10.000 PLN, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Projekt dotacyjny ma na celu dofinansowanie lub finansowanie szczecińskich inicjatyw obywatelskich o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym, społecznym, które pozwolą na włączenie mieszkańców w kształtowanie Szczecina jako spokojnego, zielonego, rozwiniętego, nowoczesnego i dynamicznego miasta.

Zainteresowane organizacje zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM projektu. Wzory formularzy znajdują się w załącznikach poniżej.

Niezbędnych informacji nt. projektu "Szczecin tworzyMy" udzielają:

w sprawach formalnych: Pani Iwona Dubiel
 - pracownik Biura Dialogu Obywatelskiego, adres e-mail: idubiel@um.szczecin.pl nr tel. (91) 42 45 109

w kwestiach merytorycznych: Pani Renata Arent - pracownik Biura Prezydenta Miasta, adres e-wmail: rarent@um.szczecin.pl, nr tel. (91) 42 45 078Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin