Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78059864

Aktualna strona: 29019

Wydrukowano: 2145

Budżet Miasta Szczecina na 2006 rok

Tytuł
1. Część obowiązująca  
2. Część objaśniająca - liczbowa  
3. Część objaśniająca - opisowa - budżet zadaniowy  
3.1. Dochody wg grup rodzajowych  
3.2. Wydatki bieżące wg sfer  
3.3. Wydatki majątkowe wg sfer  
3.4. Opis przychodów i rozchodów  
4. Część objaśniająca - plany finasowe  
4.1. Zakłady budżetowe  
4.2. Instytucje kultury  
4.3. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych  
4.4. Gospodarstwa pomocnicze  
4.5. Fundusze celowe  
5. Materiały uzupełniajace  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin