Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79350931

Aktualna strona: 11002

Wydrukowano: 920

Mienie Komunalne Miasta Szczecin - stan na dzień 30 czerwca 2003
Tytuł:Informacja o Stanie Mienia Komunalnego

Według stanu na dzień 30 czerwca 2003.
Lista załączników:
  Wstęp  [64 KB]
  Zbiorcze zestawienie majątku  [741 KB]
  Grunty miejskie  [337 KB]
  Drogi, mosty i wiadukty  [259 KB]
  Środki trwałe w budowie  [74 KB]
  Udziały Miasta w spółkach  [140 KB]
  Majątek jednostek organizacyjnych  [49 KB]
  Zakłady budżetowe i pozostałe j.o.m.  [337 KB]
  Placówki ochrony zdrowia  [302 KB]
  Placówki oświaty i wychowania  [351 KB]
  Placówki kultury  [236 KB]
  Dochody z prawa własności  [98 KB]
  Inne dane i informacje  [65 KB]
  Podsumowanie  [42 KB]
 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin