Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Projekt dotacyjny „Szczecin TworzyMY '21”

"Szczecin tworzyMy`21"

Baner projektu z napisem Szczecin TworzyMy 21, Wyraz tworzyMy jest grą słów. słowo my pisane czerwonym kolorem i z wielkiej litery

Jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej i masz pomysł na działanie na rzecz mieszkańców naszego miasta?
Twój projekt wpisuje się w jeden z pięciu obszarów określonych w założeniach Strategii Rozwoju Szczecina?
Ten program jest dla Ciebie!

Miasto Szczecin uruchomiło specjalny budżet - 300 000 zł, na dofinansowanie lub finansowanie szczecińskich inicjatyw obywatelskich mających na celu budowanie tożsamości lokalnej
z uwzględnieniem pięciu płaszczyzn określonych w założeniach Strategii Rozwoju Szczecina.

Zapraszamy Organizacje pozarządowe do wspólnego budowania Miasta poprzez realizację ciekawych przedsięwzięć spójnych z celami programu określonymi w załączanym Regulaminie.
Program ten to narzędzie dla Państwa, które pozwoli kreować wspólnie z Władzami Szczecina wizerunek Miasta przyjaznego, otwartego, bezpiecznego, dobrego do życia.

Projekt dotacyjny „Szczecin tworzyMy ‘21” to druga edycja działań realizowanych przez Gminę Miasto Szczecin mających na celu budowanie tożsamości lokalnej w kontekście rozwijania aktywności twórczej i kształtowania postaw otwartych w życiu społecznym
z uwzględnieniem założeń Strategii Rozwoju Szczecina w pięciu płaszczyznach. Pięć jednostek Urzędu Miasta tj.: wydziały: Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Zarządzania Projektami oraz Biura: Dialogu Obywatelskiego i Prezydenta Miasta otrzymało dodatkowy budżet na poszerzenie swoich planów na 2021 rok o przedsięwzięcia realizowane we współpracy ze szczecińskimi organizacjami pozarządowymi.

Odpowiednio do swych kompetencji wydziały i biura będą wspierać działania organizacji pozarządowych w niżej wskazanych obszarach:

  • Zmian klimatu i ochrony środowiska naturalnego;
  • Budowania szczecińskiego smart city i podnoszenia jakości szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej;
  • Rozwoju przedsiębiorczości i innowacji;
  • Wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego;
  • Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez realizację inicjatyw antydyskryminacyjnych.

Oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. "małych dotacji", należy wygenerować i złożyć za pomocą elektronicznego generatora wniosków dostępnego pod adresem www.witkac.pl, nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego. Więcej szczegółowych informacji w regulaminie.

Już dziś zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe do udziału w szkoleniu online, w zakresie obsługi elektronicznego generatora wniosków Witkac, które odbędzie się w dniu 4 marca 2021 r. o godz. 13:00. Link za pomocą, którego można zapisać się na szkolenie.

Spotkanie zostanie przetłumaczone na język migowy, a meteriał udostępniony na stronie Biura Dialogu Obywatelskiego w zakładce aktualności w dniu 8 marca 2021 r.


Czekamy na pomysły!

POBIERZ REGULAMIN

Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2021/03/01, odpowiedzialny/a: Joanna Gabinowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2021/03/12 08:55:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2021/03/12 08:55:07 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/03 12:33:12 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 14:18:53 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 13:28:40 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 13:23:17 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 13:17:52 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 13:14:43 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 13:13:38 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 13:12:51 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 13:11:28 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 13:10:56 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 13:10:24 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 13:08:00 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 10:13:25 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 10:11:20 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 10:05:36 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 08:19:37 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 08:18:35 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 08:15:05 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 08:04:26 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 08:03:15 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 07:29:25 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 07:27:19 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 07:23:56 nowa pozycja