Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Projekt dotacyjny „Szczecin TworzyMY '21”

"Szczecin tworzyMy`21"

Baner projektu z napisem Szczecin TworzyMy 21, Wyraz tworzyMy jest grą słów. słowo my pisane czerwonym kolorem i z wielkiej litery

Jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej i masz pomysł na działanie na rzecz mieszkańców naszego miasta?
Twój projekt wpisuje się w jeden z pięciu obszarów określonych w założeniach Strategii Rozwoju Szczecina?
Ten program jest dla Ciebie!

Miasto Szczecin uruchomiło specjalny budżet - 300 000 zł, na dofinansowanie lub finansowanie szczecińskich inicjatyw obywatelskich mających na celu budowanie tożsamości lokalnej
z uwzględnieniem pięciu płaszczyzn określonych w założeniach Strategii Rozwoju Szczecina.

Zapraszamy Organizacje pozarządowe do wspólnego budowania Miasta poprzez realizację ciekawych przedsięwzięć spójnych z celami programu określonymi w załączanym Regulaminie.
Program ten to narzędzie dla Państwa, które pozwoli kreować wspólnie z Władzami Szczecina wizerunek Miasta przyjaznego, otwartego, bezpiecznego, dobrego do życia.

Projekt dotacyjny „Szczecin tworzyMy ‘21” to druga edycja działań realizowanych przez Gminę Miasto Szczecin mających na celu budowanie tożsamości lokalnej w kontekście rozwijania aktywności twórczej i kształtowania postaw otwartych w życiu społecznym
z uwzględnieniem założeń Strategii Rozwoju Szczecina w pięciu płaszczyznach. Pięć jednostek Urzędu Miasta tj.: wydziały: Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Zarządzania Projektami oraz Biura: Dialogu Obywatelskiego i Prezydenta Miasta otrzymało dodatkowy budżet na poszerzenie swoich planów na 2021 rok o przedsięwzięcia realizowane we współpracy ze szczecińskimi organizacjami pozarządowymi.

Odpowiednio do swych kompetencji wydziały i biura będą wspierać działania organizacji pozarządowych w niżej wskazanych obszarach:

  • Zmian klimatu i ochrony środowiska naturalnego;
  • Budowania szczecińskiego smart city i podnoszenia jakości szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej;
  • Rozwoju przedsiębiorczości i innowacji;
  • Wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego;
  • Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez realizację inicjatyw antydyskryminacyjnych.

Oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. "małych dotacji", należy wygenerować i złożyć za pomocą elektronicznego generatora wniosków dostępnego pod adresem www.witkac.pl, nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego. Więcej szczegółowych informacji w regulaminie.

Już dziś zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe do udziału w szkoleniu online, w zakresie obsługi elektronicznego generatora wniosków Witkac, które odbędzie się w dniu 4 marca 2021 r. o godz. 13:00. Link za pomocą, którego można zapisać się na szkolenie.

Spotkanie zostanie przetłumaczone na język migowy, a meteriał udostępniony na stronie Biura Dialogu Obywatelskiego w zakładce aktualności w dniu 8 marca 2021 r.


Czekamy na pomysły!

POBIERZ REGULAMIN

Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2021/03/01, odpowiedzialny/a: Joanna Gabinowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2021/03/12 08:55:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2021/03/12 08:55:07 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/03 12:33:12 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 14:18:53 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 13:28:40 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 13:23:17 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 13:17:52 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 13:14:43 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 13:13:38 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 13:12:51 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 13:11:28 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 13:10:56 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 13:10:24 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 13:08:00 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 10:13:25 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 10:11:20 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 10:05:36 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 08:19:37 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 08:18:35 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 08:15:05 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 08:04:26 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 08:03:15 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 07:29:25 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 07:27:19 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2021/03/01 07:23:56 nowa pozycja