Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

 

Projekt "Ratunkowe prace zabezpieczające i remontowo-konserwatorskie przy budynku kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP,plebanii oraz dawnym budynku gospodarczym"

W ramach projektu przy budynku kościoła przewidziano: wzmocnienie fundamentów, naprawę konstrukcji, rys i pęknięć, wzmocnienie stropu nad piwnicą, wykonanie nowego odwodnienia z drenażem, remont z wymianą deskowania wieży. Przy budynku plebanii:
remont więźby dachowej z wymianą pokrycia na dachówkę ceramiczną typu karpiówka, rozbiórkę i odbudowę kominów,montaż nowego orynnowania, konserwację ceglanych elewacji, wymianę drzwi zewnętrznych. Przy budynku gospodarczym: wzmocnienie konstrukcji, remont dachu z wymianą pokrycia, naprawę szkieletu drewnianego ścian ryglowych, naprawę z częściową wymianą stropów, rekonstrukcję stolarki. W wyniku realizacji projektu nastąpi powstrzymanie degradacji i zabezpieczenie zagrożonej konstrukcji kościoła i budynku gospodarczego, poprawa stanu estetycznego i funkcjonalnego zespołu sakralnego.

Przewidywana wartość zadania: 3.250.000,00 zł

Wartość dofinansowania: 3.185.000,00 zł


Projekt "Kontynuacja prac remontowo-konserwatorskichwieży oraz konserwacja elewacji korpusu nawowego Kościoła ewangelicko-ausburskiego pw. Św. Trójcy"

W ramach projektu planowana jest kontynuacja prac przy trzecim etapie remontu elewacji wieży, remont elewacji korpusu nawowego, w tym czyszczenie elewacji, uzupełnienie ubytków lica i spoinowania, uzupełnienie detalu i kształtek, konserwacja i odtworzenie stolarek, remont laskowania i detalu okien. W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa stanu technicznego i estetycznego jednej istotnego z punktu widzenia historycznego i artystycznego zabytku architektury sakralnej Szczecina i istotnego elementu panoramy miasta jakim jest wieża kościelna.

Przewidywana wartość zadania: 2.000.000,00 zł

Wartość dofinansowania: 1.960.000,00 zł

 

Projekt "Remont korpusu nawowego i dachu nad nawą w Kościele pw.Najświętszej Rodziny przy ul. Klonowej w Szczecinie – Płoni"

W ramach projektu planowane jest wykonanie napraw ryglowej konstrukcji ścian obwodowych, wykonanie remontu więźby dachowej i stropu nad korpusem nawowym, wymiana pokrycia dachowego, kompleksowe prace konserwatorskie elewacji korpusu nawowego. W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa stanu technicznego i estetycznego cennego elementu krajobrazu kulturowego dawnej podszczecińskiej wsi Płonia Szczecinie – kościoła parafialnego o metryce średniowiecznej.

Przewidywana wartość zadania: 750.000,00 zł

Wartość dofinansowania: 735.000,00 zł

 

Projekt "Remont konserwatorski budynku przy ul. Królowej Korony Polskiej 20 i historycznego ogrodzenia"

W ramach projektu planowany jest remont elewacji z przywróceniem tynków i rekonstrukcją uszkodzonego zegara słonecznego, wykonanie izolacji poziomej i pionowej, remont kapitalny dachu, odnowienie klatki schodowej z oryginalnymi elementami wystroju wnętrza, remont pomieszczeńpiwnicznych, naprawa stropów,remont ogrodzenie parceli z odtworzeniem brakujących elementów i remontem obrzeży granitowych, zagospodarowanie terenu historycznej parceli. W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa stanu technicznego i estetycznego oraz walorów użytkowych cennego elementu zabudowy dawnej dzielnicy West End, dokumentującego rozwój przestrzenny Szczecina i typ budownictwa willowego w II poł. XIX w.

Przewidywana wartość zadania: 3.571.500,00 zł

Wartość dofinansowania: 3.500.000,00 zł

 

Projekt "Ratunkowe roboty budowlane i prace remontowo-konserwatorskie przy zagrożonym hełmie wieżowym w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie (XIV-XIX w.)"

W ramach projektu zaplanowano roboty rozbiórkowe, demontaż krzyża, przemurowanie końcowego odcinka hełmu wieżowego, montaż krzyża, wymiana uszkodzonych cegieł, kształtek i spoinowania, czyszczenie powierzchni, pełna konserwacja lica, wymiana okienek i włazów, odtworzenie instalacji odgromowej. W wyniku realizacji projektu zostanie zapewnione bezpieczeństwo użytkowania wieży poprzez poprawę jej stanu technicznego i estetycznego, wyeliminowane zagrożenie samoistnego odspajania się elementów konstrukcji oraz zostanie powstrzymana dalsza degradacja zabytku.

Przewidywana wartość zadania: 3.559.000,00 zł

Wartość dofinansowania: 3.487.997,00 zł

 

Projekt "Prace związane z naprawą okien, wykonaniem nowych witraży i częściowym remontem i wymianą pokrycia dachowego w Bazylice archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła"

W ramach projektu przewidziano naprawę ościeży i laskowań okien ponad kaplicami bocznymi, wykonanie nowych ślusarek okiennych z pakietami szybowymi zawierającymi miejsce na witraże w celu poprawy właściwości technicznych (izolacyjności cieplnej) i estetycznych szklenia, częściowy remont dachu z wymianą pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną. W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa stanu technicznego i estetycznego jednego z najważniejszych pod względem rangi i wartości zabytków architektury sakralnej Szczecina i Pomorza Zachodniego, poprawa walorów użytkowych i zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu (charakterystyka energetyczna obiektu).

Przewidywana wartość zadania: 3.571.250,00 zł

Wartość dofinansowania: 3.500.000,00 zł


 

 

udostępnił: Wydział Zarządzania Projektami, wytworzono: 2024/02/27, odpowiedzialny/a: Joanna Zimny, wprowadził/a: Joanna Ostatek, dnia: 2024/02/27 09:06:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Ostatek 2024/02/27 09:06:39 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2024/02/27 09:05:36 nowa pozycja