Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Najem komunalnych lokali użytkowych w trybie przetargowym


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

 WYKAZ nr 7/STBS/2024

z dnia 13 maja 2024 roku

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344), oraz  Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (ze zm.), Prezes Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem na czas nieokreślony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione lokale użytkowe położone na terenie Miasta Szczecin,wg niżej przedstawionego wykazu:

L.p.

 

Położenie nieruchomości

 

 

Nr obrębu

 

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania

w najem

w m²

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza             w zł/m² netto

Wadium            w zł

Informacja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1.

ul. Dmowskiego 25/1/U

4135 Dąbie,

dz. nr 37

Parter

189,73

Najem

10,00

600,00

m.p.z.p. Żydowce Osiedle

2.

ul. Goleniowska 32

 

4032 Dąbie,

dz. nr 19

 

Parter Piwnica

parter-67,45

piwnica-14,37

Najem

20,00

600,00

Brak obowiązującego m.p.z.p.

 

3.

 

ul. Metalowa 31/U1

 

4122 Dąbie,

dz. nr 2

Parter

68,25

Najem

8,10

600,00

Brak obowiązującego m.p.z.p.

 

4.

ul. Pyrzycka 28

4199 Dąbie,

dz. nr 262/5

Parter

59,66

 

Najem

 

6,75

600,00

 

m.p.z.p. Śmerdnica - Wędrowna

5.

 

ul. Zamiejska 18/U

 

 

4024 Dąbie,

dz. nr 37/4

 

Piwnica

 

15,32

Najem

9,90

600,00

m.p.z.p. Stare Dąbie

 

6.

ul. Zwierzyniecka 27

 

4085 Dąbie,

dz. nr 25

Parter Piwnica

parter-86,22

piwnica-20,00

Najem

4,50

600,00

m.p.z.p. Kijewo-Park Leśny Dąbie,

m.p.z.p. Ulica Struga

 

7.

ul. Pocztowa 8

Pogodno 157

(2157)

Dz.nr 1/10

Wolnostojący

Lok. U2

31,74

Najem

4,50

600,00

Brak obowiązującego m.p.z.p.

Plan wszczęty: ”Turzyn-Pocztowa”

8.

ul. Pocztowa 8

Pogodno 157

(2157)

Dz.nr 1/10

Wolnostojący

Lok. 20/U8

31,57

Najem

4,50

600,00

Brak obowiązującego m.p.z.p.

Plan wszczęty: ”Turzyn-Pocztowa”

9.

ul. Jagiellońska 73/U2

Pogodno 157

(2157)

Dz.nr 31

Piwnica

Front

Lok. U2

46,50

Najem

4,50

600,00

Brak obowiązującego m.p.z.p.

Plan wszczęty: ”Turzyn-Pocztowa”

Uwagi:

 1. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu. Działalność nie może być uciążliwa.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości prowadzenia przez Najemcą określonej działalności, spowodowany w szczególności nieuzyskaniem przez Najemcę wymaganych pozwoleń lub niespełnieniem przewidzianych przepisami prawa warunków jej prowadzenia.
 3. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
 4. W przypadku lokali usytuowanych częściowo w kondygnacji piwnicznej, licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię parteru i kondygnacji wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej za powierzchnię parteru i kondygnacji wyższych, nie mniej niż 4,50 zł/m2.
 5. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
 6. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 7. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media.
 8. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 9. Osoba lub podmiot, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
 10. W razie uchylenia się osoby lub podmiotu wygrywającego przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Umowy najmu zawierane są na czas nieoznaczony.
 12. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
 13. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

 

Szczegółowych informacji udziela Szczecińskie TBS Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 45B/U2,  tel. 91 430 91 00 (poz.7-9) oraz ul. Winogronowa 11f, tel. 91 461 36 92 (poz. 1-6)

Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej www.stbs.pl i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach Szczecińskiego TBS i Urzędu Miasta

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 21 maja 2024 r. do dnia  11 czerwca 2024 r.Data publikacji: 2024/05/21
Data wygaśnięcia: 2024/06/11
IV
udostępnił: Szczecińskie TBS Sp. z o.o., wytworzono: 2024/05/21 09:40:52, odpowiedzialny/a: Dominika Polito , wprowadził/a: Dominika Polito, dnia: 2024/05/21 09:40:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominika Polito 2024/05/21 09:40:51 nowa pozycja