Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Budżet Miasta 2011

5.3. Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Lista załączników:
  Szkoły podstawowe  [21 KB]  
  Szkoły podstawowe specjalne  [58 KB]  
  Przedszkola  [57 KB]  
  Przedszkole Specjalne  [53 KB]  
  Gimnazja  [57 KB]  
  Licea ogólnokształcące  [61 KB]  
  Szkoły zawodowe  [61 KB]  
  Szkoły artystyczne  [58 KB]  
  Szkoły zawodowe specjalne  [56 KB]  
  Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego  [107 KB]  
  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  [57 KB]  
  Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze  [58 KB]  
  Poradnie psychologiczno - pedagogiczne  [96 KB]  
  Placówki wychowania pozaszkolnego  [57 KB]  
  Internaty i bursy szkolne  [57 KB]  
  Szkolne Schronisko Młodzieżowe  [59 KB]  
  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  [56 KB]  
  Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  [58 KB]