Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79295226

Aktualna strona: 43744

Wydrukowano: 0

Budżet Miasta 2011

4.5. Opis wydatków bieżących

Lista załączników:
  Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście  [66 KB]  
  Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa  [73 KB]  
  Edukacja i nauka  [196 KB]  
  Finanse i różne rozliczenia  [63 KB]  
  Gospodarka komunalna  [113 KB]  
  Gospodarka mieszkaniowa  [44 KB]  
  Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja  [78 KB]  
  Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego  [85 KB]  
  Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami  [72 KB]  
  Ochrona zdrowia i pomoc społeczna  [153 KB]  
  Rozwój społeczeństwa obywatelskiego  [52 KB]  
  Transport i komunikacja  [48 KB]  
  Wspieranie rozwoju gospodarczego  [73 KB]  
  Zarządzanie strukturami samorządowymi  [75 KB]  
 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin