Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79295249

Aktualna strona: 43745

Wydrukowano: 0

Budżet Miasta 2011

4. Część objaśniająca - opisowa - budżet zadaniowy


Prezentowany materiał zawiera:

- zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według grup rodzajowych,

- opis dochodów bieżących,

- opis dochodów majątkowych,

- zestawienie wydatków bieżących i majątkowych według sfer,

- opis wydatków bieżących,

- opis wydatków majątkowych,

- opis przychodów i rozchodów.

 


 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin