Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Budżet Miasta 2011

4.2. Opis dochodów bieżących

Lista załączników:
  Dochody podatkowe  [66 KB]  
  Dochody z majątku gminy  [47 KB]  
  Dotacje  [67 KB]  
  Pozostałe dochody  [72 KB]  
  Subwencje  [36 KB]  
  Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych  [52 KB]  
  Udziały w dochodach budżetu państwa  [34 KB]  
  Wpływy z opłat  [55 KB]