Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Budżet Miasta 2011

4.6. Opis wydatków majątkowych

Lista załączników:
  Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście  [47 KB]  
  Edukacja i nauka  [63 KB]  
  Gospodarka komunalna  [92 KB]  
  Gospodarka mieszkaniowa  [50 KB]  
  Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja  [100 KB]  
  Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego  [65 KB]  
  Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami  [38 KB]  
  Ochrona zdrowia i pomoc społeczna  [63 KB]  
  Rozwój społeczeństwa obywatelskiego  [44 KB]  
  Transport i komunikacja  [156 KB]  
  Wspieranie rozwoju gospodarczego  [40 KB]  
  Zarządzanie strukturami samorządowymi  [53 KB]