Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79640864

Aktualna strona: 43880

Wydrukowano: 0

Budżet Miasta 2011

3. Część objaśniająca - liczbowa

Lista załączników:
  Struktura dochodów w latach 2011 - 2013 wg źródeł i grup rodzajowych  [146 KB]  
  Struktura wydatków w latach 2011 - 2013 wg zadań  [154 KB]  
  Dynamika dochodów w latach 2011 - 2013 wg źródeł i grup rodzajowych  [174 KB]  
  Dynamika wydatków w latach 2011 - 2013 wg zadań  [184 KB]  
  Wydatki majątkowe w latach 2011 - 2013 wg źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym  [144 KB]  
  Dochody w latach 2010 - 2013 wg grup rodzajowych i dysponentów  [103 KB]  
  Dochody w latach 2010 - 2013 wg dysponentów i grup rodzajowych  [104 KB]  
  Wydatki w latach 2010 - 2013 wg sfer, dysponentów i zadań  [185 KB]  
  Wydatki w latach 2010 - 2013 wg dysponentów, sfer i zadań  [187 KB]  
 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin