Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79640908

Aktualna strona: 43881

Wydrukowano: 0

Budżet Miasta 2011

2. Część obowiązujaca

Lista załączników:
  Uchwała budżetowa  [136 KB]  
  Dochody i wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej - zał. Nr 1  [72 KB]  
  Dochody bieżące wg źródeł i grup rodzajowych - zał. Nr 2  [112 KB]  
  Dochody majątkowe wg źródeł i grup rodzajowych - zał. Nr 3  [103 KB]  
  Wydatki wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - zał Nr 4  [235 KB]  
  Źródła pokrycia deficytu - zał. Nr 5  [66 KB]  
  Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych - zał Nr 6  [23 KB]  
  Dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych - zał. Nr 7  [18 KB]  
  Dotacje udzielane z budżetu Miasta - za. Nr 8  [95 KB]  
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zał. Nr 9  [76 KB]  
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zał. nr 10  [66 KB]  
  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zał Nr 11  [65 KB]  
  Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - zał. Nr 12  [67 KB]  
  Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Szczecin - zał. Nr 13  [13 KB]  
 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin