Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/ID/2020/122
Nazwa organizacji:
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Nazwa zadania:
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy w trudnej sytuacji życiowej (w tym pandemii COVID-19)
Wnioskowana dotacja:
9 920 zł
Przyznana dotacja:
9920 zł

Załączniki:

udostępnił: Biuro Dia, wytworzono: 2020/04/17, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2020/05/04 10:34:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2020/05/04 10:34:35 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2020/04/17 14:12:49 nowa pozycja