Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/MB/2012/087
Nazwa organizacji:
Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne Oswajanie Sztuki
Nazwa zadania:
BRAVE KIDS SZCZECIN - zadanie w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Wnioskowana dotacja:
3 000 zł
Przyznana dotacja:
0 zł

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2012/05/31, odpowiedzialny/a: Małgorzata Borzuchowska, wprowadził/a: Małgorzata Borzuchowska, dnia: 2012/05/31 11:53:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Borzuchowska 2012/05/31 11:53:03 modyfikacja wartości
Małgorzata Borzuchowska 2012/05/31 11:38:24 nowa pozycja