Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/SP/2014/027
Nazwa organizacji:
Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej "TULIPAN"
Nazwa zadania:
Wywiadówka - prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wnioskowana dotacja:
3 850 zł
Przyznana dotacja:
3850 zł

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2014/02/07, odpowiedzialny/a: Sylwia Pączka, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2014/02/17 12:50:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2014/02/17 12:50:54 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2014/02/07 11:55:23 nowa pozycja