Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Budżet Miasta Szczecin 2009

4.5. Opis wydatków bieżących wg sfer

Lista załączników:
  Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście  [67 KB]
  Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa  [73 KB]
  Edukacja i nauka  [194 KB]
  Finanse i różne rozliczenia  [66 KB]
  Gospodarka komunalna  [94 KB]
  Gospodarka mieszkaniowa  [44 KB]
  Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja  [79 KB]
  Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego  [84 KB]
  Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami  [71 KB]
  Ochrona zdrowia i pomoc społeczna  [145 KB]
  Rozwój społeczeństwa obywatelskiego  [49 KB]
  Transport i komunikacja  [44 KB]
  Wspieranie rozwoju gospodarczego  [72 KB]
  Zarządzanie strukturami samorządowymi  [73 KB]