Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Komunikaty na temat podatków i opłat lokalnych w Szczecinie

Podatek od środków transportowych - Informacja

INFORMACJA

Urzędu Miasta Szczecin
w sprawie podatku od środków transportowych

Urząd Miasta Szczecin - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych przypomina podatnikom podatku od środków transportowych o obowiązku terminowego złożenia deklaracji podatkowej

Ustawowy termin do złożenia deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych to dzień 15 lutego każdego roku podatkowego. W tym samym terminie wymagalna jest płatność pierwszej raty zadeklarowanego podatku.

Podatkiem od środków transportowych objęte są następujące rodzaje pojazdów:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
  • ciagniki siodłowe i balastowe o dmc od 3,5 tony,
  • przyczepy i naczepy o dmc od 7 ton,
  • autobusy.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:

  • osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany,
  • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Nie podlegają opodatkowaniu pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych, a także pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Podatku od przyczep i naczep wykorzystywanych wyłącznie do działalności rolnej nie płacą podatnicy podatku rolnego.

Podatek należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Szczecin,

bądź w kasie Urzędu pl. Armii Krajowej 1 – pok. 60 (parter, prawe skrzydło gmachu) czynnej:

  • w poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00,
  • od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

Jednocześnie Urząd przypomina, że podatek nie zapłacony w terminie płatności staje się zaległością podatkową, od której naliczane będą odsetki za zwłokę

Druki deklaracji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin
www.szczecin.pl/finanse/podatki 
w dziale 'Szczecińskie Stawki Podatków Lokalnych'

udostępnił: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, wytworzono: 2011/07/12, odpowiedzialny/a: Dorota Brzozowska, wprowadził/a: Marcin Śniady, dnia: 2013/08/16 08:47:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marcin Śniady 2013/08/16 08:47:34 modyfikacja wartości
Marcin Śniady 2011/07/13 12:42:01 modyfikacja wartości
Marcin Śniady 2008/01/22 13:12:30 modyfikacja wartości
Marcin Śniady 2008/01/18 15:12:52 modyfikacja wartości
Marcin Śniady 2008/01/18 15:10:11 modyfikacja wartości
Marcin Śniady 2008/01/18 15:01:18 modyfikacja wartości
Marcin Śniady 2008/01/15 15:29:02 nowa pozycja